Vesnice Libereckého kraje roku 2018

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

07-11-2021 14:20 - 14:40

14:20 – 14:30 – parkoviště u OÚ

14:35 – 14:40 – autobusová zastávka Žlábek