Vesnice Libereckého kraje roku 2018

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu / dále jen ZO ČZS /
byla založena 30. dubna 1960. 

Z dnes již historických podkladů víme, že v padesátých letech minulého století pěstovali někteří drobní zemědělci velkoplodé zahradní jahody a to do výměry 5 arů. Později začali s pěstováním jahodových kultur též lidé, kteří si potřebnou půdu pronajímali od místních rolníků. Lokalita byla v blízkosti Mánkova hájku. Tito jahodáři nebyli organizováni v žádném spolku. Svoje výpěstky dodávali výkupnímu podniku, později národnímu podniku ” Ovoce a zelenina “. Prvním rokem po výsadbě nebyla povinná dodávka, druhým rokem byla dodávková povinnost 40 kg z jednoho aru. Jahody byly tříděny do tří skupin. 

výběr /průměr plodu u stopky/ více jak 3 cm – výkupní cena 7,- Kčs za 1 kg 

skupina A , průměr od 2 do 3 cm – výkupní cena 5,- Kčs za 1 kg 

skupina B , průměr pod 2 cm – výkupní cena 3,-Kčs za 1 kg 

Po ukončení sklizně byly ještě vypláceny prémie a to 1,-Kčs za 1 kg dodaných jahod. 
Pro představu uvádíme několik statistických údajů kolik kilogramů produktů se v Tatobitech vykoupilo. 
V roce 1965 bylo dodáno / vykoupeno / 35 751 kg jahod, angreštu 207 kg a rybízu 759 kg. Celková prémie činila 36 234 Kčs. 
V roce 1992 bylo vykoupeno 2404 kg jahod, 295 kg angreštu, 8320 kg švestek a 24 386 kg jablek. 

ZO ČZS měla v roce 1974 110 členů, v roce 1979 91 členů. 

Jednotné zemědělské družstvo, které bylo založeno 7. srpna 1957, také mimo jiné pěstovalo velkopldé jahody na výměře asi 130 arů.