Vesnice Libereckého kraje roku 2018

Myslivost a myslivci v Tatobitech a z blízkého okolí po roce 1989

Revoluční rok 1989 přinesl řadu změn nejen do chodu republiky, života lidí, ale i do výkonu práva myslivosti a činnosti myslivců.
V roce 1992 vzniklo v Tatobitech nové myslivecké sdružení s názvem Radostná Tatobity, které sdružovalo místní myslivce i myslivce z blízkého okolí. 

Součastně se vznikem nového MS bylo vytvořeno honební společenstvo a nová honitba vlastníků honebních pozemků s názvem Tatobity-Lestkov, o celkové výměře 1216 ha. V pozdějších letech, po pozemkových úpravách, bonitačních změnách a přesnějších údajích, klesla výměra na současných 1111 ha. 
Normovanou zvěří se stala zvěř srnčí, zajíc a bažant. Divoká prasata se v honitbě vyskytují jako zvěř přebíhavá a to především v podzimních měsících.
U zrodu nového myslivecké sdružení stálo 20 zakládajících členů. Mysliveckým hospodářem byl zvolen Vl.Jančík st. z Pustiny, kterého v jeho funkci později vystřídal J.Brunclík ze Žlábku.
Členská základna MS se v průběhu let 1992 – 2010 částečně obměnila, ale počet jeho členů nepřekročil současných dvacet.
Místní myslivci věnují pochopitelně nejvíce své práce ve prospěch zvěře a honitby, ale nezapomínají ani na pomoc obci, na práci s dětmi a mládeží a pořádání tanečních zábav. Každoročně odpracují více než 1500 hodin.
Početně nejstálejší zvěří v honitbě Tatobity-Lestkov je zvěř srnčí, které se každoročně loví kolem 20 kusů. O její dobré kondici a kvalitě mimo jiné svědčí i to, že zde bylo uloveno již několik srnců, kteří byli medailově ohodnoceni. 
Zajíc je zvěří početně nestabilní, který se loví především v ovocných sadech, v počtu 5-10 kusů.
U bažanta, po počátečním vzestupu jeho počtů v honitbě, nastal jeho totální početní pád. Tento pokles stavů bažanta je vykazován v současné době celorepublikově.
Proto místní myslivci přistoupili k jeho umělému odchovu a vypouštění dospělé zvěře v podzimních měsících. To jim umožňuje odlov kolem 80 bažantích kohoutů na podzimních honech. 
Myslivost je činností zájmovou, která by měla přinášet radost, odpočinek a pěkné zážitky. Někdy se však dotýká i širší veřejnosti. Proto jednají i s ní, snaží se o vzájemné respektování a spolupráci.