Vesnice Libereckého kraje roku 2018

V současné době má ZO ČZS k 1. 1. 2022 54 členů. 30 mužů, 24 žen.

S ohledem na situaci která je, se ZO zaměřuje na přednáškovou činnost ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody v Křižánkách. Zatím se nám daří každoročně uspořádat zájezd na výstavu Zahrada Čech v Litoměřicích. V září 2007 jsme uspořádali první výstavu ovoce, zeleniny, květin a dalších přírodnin. Na produktech se podíleli jak členové ZO, tak i další občané naší obce a okolí. Naši výstavu podpořily svými výpěstky také organizace jako VVISS a.s. Žernov, Mazánek Miroslav, ovocnářská farma Sýkořice a Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy. Vzhledem k tomu, že výstava byla úspěšná, chceme v této započaté tradici každým rokem pokračovat. Po ukončení výstavy bylo ovoce dáno k využití do místní základní školy v Tatobitech.