Vesnice Libereckého kraje roku 2018

Junák – svaz skautů a skautek

Středisko “LÍPA” Tatobity

Kontakt:
Hugo: 737 334 509
Baky: 723 716 326
e-mail: skauttatobity@seznam.cz

Historie a současnost:
Junák Tatobity vznikl již v roce 1990. Od založení se pravidelně scházíme každý týden v pátek na oddílových schůzkách. V létě pořádáme letní junácké tábory pro děti. Výlety a výpravy i do vzdálenějšího okolí se staly již samozřejmostí. Každoročně také naše středisko spolupracuje s obecním úřadem a ostatními organizacemi na akcích pořádaných pro širokou veřejnost. Počet našich členů stále stoupá a navštěvují nás i děti z okolních obcí. 

Kde se nacházíme?
Nacházíme se v obci Tatobity naproti obecnímu úřadu. Naši klubovnu pravidelně navštěvují skauti a skautky z celé České republiky ale i ze zahraničí. Poloha obce umožňuje využití klubovny jako výchozí místo výletů do Českého ráje a Podkrkonoší. 

Vybavení klubovny:
V budově se nachází vytápěná místnost pro společenské akce sousedící s kuchyňkou a sociálním zařízením se sprchou. V horním patře je umístěna místnost na spaní pro 20 – 25 osob.

Naše činnost:
Naposledy jsme pro děti pořádali výlet do bazénu,výlet na horolezeckou stěnu. Zde si děti mohly vyzkoušet svoji sílu a obratnost.Naše starší děvčata se vydala do Jizerských hor, kde si užila poslední zbytky sněhu na běžkách.

Máte- li o naši činnost zájem, rádi vás přivítáme každý pátek v 16:00 v klubovně.

Skautky a skauti z Tatobit