Vesnice Libereckého kraje roku 2018

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Obec Tatobity

2. Důvod a způsob založení:

Dle zák.č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

3. Organizační struktura:

více zde

4. Kontaktní spojení:

4.1 Kontaktní poštovní adresa:
512 53 Tatobity 85
4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
512 53 Tatobity 85
4.3 Úřední hodiny:
úřední hodiny Obecního úřad zde
4.4 Telefonní čísla:
+420 724 179 996 – Obecní úřad Tatobity
další telefonní kontakty viz Kontaktní informace
4.5 Datová schránka:
mw6awjk
4.6 Adresa internetové stránky:
www.tatobity.cz
4.7 Adresa e-podatelny:
www.tatobity.cz/podatelna
4.8. Další elektronické adresy
e-maily:
Obecní úřad: obec@tatobity.cz

5. Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení:
název banky: ČSOB Turnov; číslo účtu: 163340819/0300
– bezhotovostně na BÚ
– v hotovosti v kanceláři OÚ

6. IČ: 00276197

7. DIČ: Obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů
Vyhláška obce – zde
Územní plán obce – dokumenty zde
Zápisy ze zasedání Zastupitelstva obce – zde
8.2 Rozpočet: rozpočty obce zde

9. Žádosti o informace

Kde získat informace:
– ústní dotaz na Obecním úřadě
– písemný dotaz: na adrese Obecního úřadu; pomocí mailu: obec@tatobity.cz
– e-podatelna na www.tatobity.cz/podaltena

10. Příjem žádostí a dalších podání: na Obecním úřadě Tatobity

11. Opravné prostředky: dotaz na OÚ

12. Formuláře:

ke stažení zde

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací:

  • projednáním na OÚ
  • informace na internetu zde

14. Předpisy:

14.1 Nejdůležitější používané předpisy
naleznete zde
14.2 Vydané právní předpisy
Obecně závazné vyhlášky obce zde

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací:
bezplatně na Obecním úřadě obce
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad
za poskytnutí informací:

16. Licenční smlouvy:

17. Výroční zpráva podle zák. č.106/1999Sb.

výroční zprávy zde