Vesnice Libereckého kraje roku 2018

dekorativní obrázek - výjev z obecního znaku

Abychom zajistili požadavky na více míst v naší Mateřské škole, investovali jsme nemalou částku do zhotovení projektu, který požadované úpravy řeší. Bylo vybráno z několika variant, výsledek si prohlédněte. Nyní zbývá jen přesvědčit Kraj a Ministerstvo školství, že rozšíření je skutečně potřeba a aby nám pomohli stavbu financovat.

Stávající stav

Je nutné řešit především navýšení požadovaného počtu míst v MŠ. S tím souvisí dostatečně dimenzovaná sociální zařízení, zpevnění statiky, vyřešení odpadů. Celá škola byla postupně budována a tvoří ji soubor mnoha přístaveb. Cílem je tedy i architektonické sjednocení staveb. Důležité je i myslet na zlevnění provozu objektu a tedy na zateplení pláště a změně vytápění z akumulačního elektrického. Není to lehký úkol zejména proto, že škola nemá k dispozici dostatečně velký pozemek.

Varianta H – pohled z ulice

Centrální prvek řeší i změnu orientace východu z rušné hlavní komunikace a tedy bezpečnost dětí. Změna v levé části sjednocuje stavbu s tím, že zde vzniknou dodatečné vnitřní prostory.

Varianta H – pohled ze dvora

Zde řešíme integraci jednotlivých staveb, upevnění statiky. Levé křídlo má zdviženou střechu, aby bylo možné využít půdních prostor, které nyní leží ladem. Protažením do dvora je řešeno navýšení kapacity sociálních zařízení.  V pravé části předního křídla je budova protažena přes nynější kuchyňský přístavek.


Autorem projektu je Ing. arch. Vladimíra Jínová, 512 02 Košťálov 321.