Vesnice Libereckého kraje roku 2018

dekorativní obrázek - výjev z obecního znaku

Řídíme se především následujícími zákony:

všeobecně používané zákony OÚ:
zák.č. 128/2000 Sb.
o obcích (obecní zřízení)
zák.č. 71/1967 Sb.
o správním řízení (správní řád)
zák.č. 368/1992 Sb.
o správních poplatcích
zák.č. 199/1994 Sb.
o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
zák.č. 85/1965 Sb.
zákoník práce zák.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
zák.č. 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím

úsek evidence obyvatel:

zák.č. 133/2000 Sb.
o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
zák.č. 177/2000 Sb.
o občanských průkazech a o cestovních dokladech, kterým se provádí zákon o evidenci obyvatel
zák.č. 368/1992 Sb.
ve znění pozdějších předpisů a správních poplatcích

pokladna

zák.č. 563/1991 Sb.
o účetnictví

úsek podatelny

instrukce ministra vnitra ČR ze dne 25. 5. 1992 o spisové službě
zák.č. 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím
zák.č. 29/2000 Sb.
o poštovních službách

a další…

Úplná znění výše jmenovaných Zákonů
naleznete na portálu:
www.zakonyprolidi.cz