Vesnice Libereckého kraje roku 2018

Rodina Zemanových

Rodina lidových umělců, kteří po sobě zanechali rozsáhlé dílo v podobě křížků, pomníčků a plastik sahajících od Tatobit až po Českodubsko.


Jan Dědina

Krajinář a portrétista žil v Tatobitech v letech 1925-1955. 


Alois Podobský

Člen orchestru Vídeňské státní opery a Vídeňské filharmonie. 


Břetislav Salaba

Houslista, absolvent pražské konzervatoře. 


F. X. Drozen

Mistr houslař, narodil se v Tatobitech. Vyrobil více jak 500 houslí, mezi nimi i mistrovské nástroje.