Vesnice Libereckého kraje roku 2018

Knihovnice: Dana Kubíčková
e-mail: knihovna.tatobity@volny.cz

Otevírací doba: pondělí 15,00 – 18,00hodin

Nabízíme Vám knihy pro dospělé i mládež, literaturu současnou i historickou. 

Pokud Vámi žádané knihy nejsou v našem knižním fondu, je možné je zajistit prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby v jiné knihovně. 

Těším se na Vaši návštěvu.


Danuše Kubíčková – knihovnice Libereckého kraje

Knihovník roku 2013 za celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji (neprofesionální knihovny)

Na setkání knihovníků Libereckého kraje, které proběhlo ve velkém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci 10. prosince 2013 za účasti mnoha starostů obcí a měst, zástupců Krajského úřadu Libereckého kraje a široké knihovnické veřejnosti, předala náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro řízení cestovního ruchu, památkové péče a kultury PhDr. Hana Maierová a ředitelka KVK Liberec Mgr. Blanka Konvalinková tuto cenu paní Danuši Kubíčkové.

Hodnocení Regionální organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků Libereckého kraje:

Paní Danuše Kubíčková započala svoji knihovnickou práci v Městské knihovně v Semilech v srpnu 1963 a v Obecní knihovně Tatobitech působí od roku 1977 a v letošním roce tak dosáhla velkého pracovního jubilea – 50 let v knihovnách!

Za tyto roky předala lásku ke knihám a ke čtení desítkám malých čtenářů, ale také dospělých čtenářů. Velice ochotně a ráda spolupracuje s místní mateřskou a základní školou, pro které každým rokem v březnu připravuje společné čtení a povídání o knihách. Proto také získává postupně i nové čtenáře právě z řad dětí. Dospělí čtenáři, kteří do knihovny přicházejí se vždy setkávají s milou a přívětivou tváří paní Dany – knihovnice, která dokáže poradit co číst a jaké novinky může nabídnout. V příštím roce Obecní knihovna v Tatobitech oslaví také významné kulaté výročí 140 let od založení.