Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace

ZŠ 2022/2023

V úterý 31. 1. nás zlákalo sněžení a sníh kolem školy, a tak jsme v rámci výtvarné výchovy s 3., 4. a 5. ročníkem vyběhli ven a postavili si sněhuláky. K výzdobě nám posloužily přírodniny kolem školy. Sice jsme byli trošku zmrzlí, ale výsledek stál za to 🙂 Podívejte se na fotografie, jak jsme si stavění užili :).

Z důvodu nedostatku sněhu jsme byli nuceni přesunout lyžování na Kozákově na nový termín. „Druhý pokus“ se uskuteční od 6. 2. do 10. 2. 2023.

Do školy a školky tak platí původně plánovaný termín nástupu – a to od úterý 3. 1. 2023.

Vážení rodiče,

od 13. 12. do 16. 12. 2022 je z technických a organizačních důvodů uzavřena školní jídelna. S ohledem na to je nutné přerušit provoz MŠ, neboť nelze dětem zajistit celodenní stravování, které je nezbytnou součástí pobytu dítěte v MŠ. Rodiče dětí z MŠ mohou požádat o OČR z důvodu uzavření školského zařízení. Vyplněný formulář Vám bude potvrzen v ředitelně.

Provoz ZŠ přerušen nebude, jen je nutné počítat s tím, že nebude možné zajistit žákům oběd, prosím tedy, zda by bylo možné vybavit děti větší svačinou.

Věřte, že se snažíme celou situaci řešit, o změnách a dalším vývoji Vás budeme neprodleně informovat.

Děkuji za pochopení. 

Mgr. Pavel Vaněk, MBA

ředitel školy

OŠE uzavření školského zařízení

Od 3. října začínají ve škole a školce fungovat kroužky:

ŠKOLKA

 anglický jazyk: průběžně dopoledne dle ŠVP PV

logopedie: individuálně dle potřeby

ŠKOLA

 anglický jazyk: pátek – 1. ročník 13:00 – 13:45, 2. ročník 13:45 – 14:30

zumba: úterý 15:30 – 16:30 (začíná od 11. 10. 2022)

flétna: středa (1. – 2. ročník) a pátek (3. – 5. ročník) – v rámci a případně po HV

míčové hry – házená: pondělí 1x za 14 dní – 13:15 – 14:15 (od 10. 10.) a pondělí 1x za 14 dní 15:15 – 16:15 (od 3. 10.)

šití: úterý – 1x za 14 dní 14:00 – 15:30 (od 4. 10.)