Vesnice Libereckého kraje roku 2018

Ve čtvrtek 6. října 2016 se v prostorách Senátu Parlamentu České republiky konalo vyhlášení soutěže Vesnice roku – zelená stuha 2016. Zelená stuha se uděluje obcím, které se výraznou měrou podílejí na péči o zeleň a životní prostředí.

Naše obec zvítězila v krajském kole a postoupila do celostátního finále, kde získala čestné uznání za aktivity obce a občanů při péči o kulturní a přírodní dědictví.

Zelenou stuhu ČR roku 2016 získala obec Kostelní Lhota ze Středočeského kraje. Na druhém místě se umístilo město Skalná z Karlovarského kraje a třetí místo získala obec Osíčko ze Zlínského kraje.