Vesnice Libereckého kraje roku 2018

Ve středu 15. srpna 2018 byla obci Tatobity slavnostně
předána Zlatá stuha za vítězství v soutěži
Vesnice roku Libereckého kraje 2018.