Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace

Zde budu vkládat zápisy potřebné k výuce.

3. ročník – prvouka – Přírodniny

4. ročník – vlastivěda – Poloha České republiky

5.ročník – vlastivěda – Nespravedlivé Rakousko

4. ročník – přírodověda – Prase divoké

5. ročník – přírodověda – Oceány

3. ročník – prvouka – Lidské výtvory

4. ročník – vlastivěda – Povrch České republiky

5. ročník – vlastivěda – Národ sobě

3. ročník – prvouka – Získávání surovin

4. ročník – přírodověda – Srnec obecný

5. ročník – přírodověda – Botanické a zoologické zahrady

4. ročník – přírodověda – Veverka obecná

3. ročník – prvouka – Odpad jako druhotná surovina

5. ročník – vlastivěda – Nové uspořádání společnosti

3. ročník – prvouka – Určování světových stran

4. ročník – přírodověda – Kukačka obecná

5. ročník – přírodověda – Člověk

4. ročník – vlastivěda – Vodstvo, části řeky

5. ročník – vlastivěda – I. sv. válka

3. ročník – prvouka – Určování světových stran v přírodě

4. ročník – přírodověda – Zmije obecná

3. ročník – prvouka – Bezpečnost při pobytu v přírodě

3. ročník – prvouka – Vlastnosti látek zjištěné pokusy

5. ročník – přírodověda – Potrava

4. ročník – vlastivěda – Povodí

5. ročník – vlastivěda – Samostatné Československo

4. ročník – přírodověda – Ještěrka obecná

5. ročník – přírodověda – Lidské tělo

4. ročník – vlastivěda – Řeky v ČR

5. ročník – vlastivěda – T. G. Masaryk

3. ročník – prvouka – Vlastnosti látek viditelné pouhým okem

4. ročník – vlastivěda – Jezera, rybníky, nádrže

5. ročník – vlastivěda – Život v první republice

5. ročník – přírodověda – Kostra

4. ročník – přírodověda – Mlok, ropucha, rosnička

3. ročník – prvouka – Voda

5. ročník – vlastivěda – Republika se hroutí

5. ročník – přírodověda – Páteř, kostra hrudníku

4. ročník – přírodověda – Mravenec lesní

3. ročník – prvouka – Změny látek

5. ročník – přírodověda – Kostra horní a dolní končetiny

4. ročník – přírodověda – Lípa srdčitá

5. ročník – vlastivěda – II. sv. válka – Smutný život za okupace

4. ročník – vlastivěda – Města

4. ročník – přírodověda – Včela medonosná

5. ročník – přírodověda – oběhová soustava, krev, srdce a cévy

3. ročník – prvouka – Měření objemu

4. ročník – vlastivěda – Počasí a podnebí

5. ročník – vlastivěda – Od totality k demokracii

4. ročník – přírodověda – Zima

5. ročník – přírodověda – Trávicí soustava

3. ročník – prvouka – Měření času

4. ročník – vlastivěda – Půda a zemědělství

5. ročník – vlastivěda – Návrat k demokracii

4. ročník – přírodověda – Živočichové

5. ročník – přírodověda – Vylučování, močová soustava

4. ročník – vlastivěda – Nerostné bohatství

3. ročník – prvouka – Měření teploty

3. ročník – prvouka – Celsiova stupnice

4. ročník – vlastivěda – Průmysl

5. ročník – přírodověda – Rozmnožovací soustava

4. ročník – vlastivěda – Ochrana přírody

5. ročník – přírodověda – Nervová soustava

5. ročník – přírodověda – Smyslová ústrojí

3. ročník – prvouka – Neživá příroda, Slunce

4. ročník – přírodověda – Magnetická síla

3. ročník – prvouka – Vzduch

4. ročník – vlastivěda – Měření času

5. ročník – vlastivěda – Planeta Země

4. ročník – přírodověda – Pokračování magnetické síly

4. ročník – přírodověda – Pravěk, starší doba kamenná

5. ročník – vlastivěda – Světadíly

3. ročník – prvouka – Voda

4. ročník – přírodověda – Vzduch

4. ročník – vlastivěda – Pravěk, mladší doba kamenná

5. ročník – vlastivěda – Oceány

4. ročník – přírodověda – Pokusy

4. ročník – vlastivěda – Doba bronzová a železná

4. ročník – přírodověda – Voda

5. ročník – přírodověda – Magnetická síla

3. ročník – prvouka – Nerosty a horniny

5. ročník – vlastivěda – Podnebné pásy a časová pásma

5. ročník – vlastivěda – Časová pásma, mapa

4. ročník – přírodověda – Pokusy voda

5. ročník – přírodověda – Póly magnetu

3. ročník – prvouka – Horniny

4. ročník – vlastivěda – Příchod Slovanů

3. ročník – prvouka – Půda

4. ročník – přírodověda – Půda

3. ročník – prvouka – Uhlí

4, ročník – vlastivěda – Sámova říše

4. ročník – přírodověda – Slunce

5. ročník – přírodověda – Gravitační síla

3. ročník – prvouka – Ropa a zemní plyn

4. ročník – vlastivěda – Staré pověsti české

4. ročník – přírodověda – Dokončení zápisu, pohyb Země

5. ročník – přírodověda – Měření siloměrem

3. ročník – prvouka – Živá příroda, znaky živých organismů

5. ročník – přírodověda – Gravitační pole Země

3. ročník -prvouka – Dělení rostlin, dýchání rostlin

5. ročník – vlastivěda – Hranice Evropy

3. ročník – prvouka – Výživa rostlin

4. ročník – přírodověda – Jaro

5. ročník – přírodověda – Umělé družice

3. ročník – prvouka – Rozmnožování rostlin

4. ročník – vlastivěda – Velkomoravská říše

5. ročník – vlastivěda – Poloostrovy a ostrovy

5. ročník – přírodověda – Měsíc

3. ročník – prvouka – Růst a vývoj rostlin

4. ročník – vlastivěda – Příchod Konstantina a Metoděje

5. ročník – přírodověda – Nížiny

3. ročník – prvouka – Pohyby rostlin

4. ročník – přírodověda – Jaro, živočichové

4. ročník – vlastivěda – Bořivoj a Ludmila

5. ročník – vlastivěda – Vysočiny

4. ročník – přírodověda – Obiloviny

3. ročník – prvouka – Kořeny

4. ročník – vlastivěda – Románský sloh

3. ročník – prvouka – Stonky

4. ročník – přírodověda – Lilek brambor

3. ročník – prvouka – Listy

5. ročník – vlastivěda – Podnebí v Evropě

3. ročník – prvouka – Květy

4. ročník – vlastivěda – Václav a Boleslav

5. ročník – vlastivěda – Vodstvo

4. ročník – přírodověda – Cukrová řepa

5. ročník – přírodověda – Slunce

 

Print Friendly, PDF & Email